×
SP006: Jak wytrwać w realizacji celów?

SP006: Jak wytrwać w realizacji celów?

W odcinku usłyszysz: Jak wytrwać w realizowaniu swoich celów? W jaki sposób wybrać cel, aby napędzał nas do działania? O ważnym znaczeniu pytania: Dlaczego? Czy realizowany w danym momencie cel jest na pewno moim celem? Dlaczego rezygnujemy z naszych celów? O pięciu...

SP005: Jak opanować chaos w zadaniach?

SP005: Jak opanować chaos w zadaniach?

W odcinku usłyszysz: Jak opanować chaos w zadaniach?W jaki sposób zebrać zadania w jedną całość, w jednym miejscu i efektywnie nimi zarządzać?O tym, że należy się „odgruzować”!Czy należy rozdzielić sferę zawodową od prywatnej, żeby precyzyjniej skupić się na...

SP004: Jak i dlaczego warto planować tydzień?

SP004: Jak i dlaczego warto planować tydzień?

W odcinku usłyszysz: Dlaczego warto planować w skali tygodniowej? O roli perspektywy w planowaniu. O Macierzy Eisenhowera. Dlaczego lubię metodą planowania w skali tygodniowej? O roli zatrzymywania się podczas planowania? Gdzie należy mieć swoje cele? O ustalaniu...